Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Stravování v naší školce | Mateřská škola Klopina
DISTANČNÍ VÝUKA

Stravování v naší školce

Poplatek za stravování v MŠ činí:

dopolední svačina: Kč 9,-
oběd: Kč 20,-
odpolední svačina: Kč 8,-

Děti starší 6 – 7 let:

dopolední svačina: Kč 9,-
oběd: Kč 23,-
odpolední svačina: Kč 8,-

Tel.čísla:

vedoucí ŠJ Úsov p. Pavla Roháčková 603 297 046
MŠ Klopina 739 047 621
  • Doba výdeje obědů je od 11.00 hod. do 12.00 hod.
  • Rodiče si mohou zakoupit pouze dopolední svačinu, polodenní stravu (svačina,oběd) nebo celodenní stravu – po domluvě s vedoucí stravovny.
  • Přihlašování a odhlašování stravy je nutno nahlásit v den předem a to do 9.00 hod. (v 9.00 hod. se docházka odesílá do ŠJ v Úsově) nebo vedoucí školní jídelny
  • Pokud není strava odhlášená den předem, tak je možné si první den vyzvednout jídlo do jídlonosiče.
  • V ostatní dny absence nemá dítě na stravu v MŠ nárok. Pokud zákonný zástupce odběr stravy včas neohlásí a ŠJ proto pro strávníka jídlo připravuje, musí zákonný zástupce uhradit poplatek nejen ve výši finančního normativu, ale v celkové výši, tj. včetně režijních a mzdových nákladů.
  • Stravné se vybírá vždy poslední 2 dny v měsíci na měsíc dopředu od 6.00 – 14.00 hodin u vedoucí ŠJ v Úsově (příklad:stravné na měsíc září se bude platit 30. a 31.8.)
  • Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční náhrada 

Máte-li dotaz, napište nám

Máte-li jakýkoli dotaz či připomínku, neváhejte nás kontaktovat pomocí tohoto formuláře.
Nezapomeňte prosím uvést přesné kontaktní informace, děkujeme.

Ochrana proti Spamu

Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů.