Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Zápis do MŠ | Mateřská škola Klopina
DISTANČNÍ VÝUKA

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

INFORMACE

Kdy: úterý 3.5. 2022, od 12.30 do 15.30 hod

Kde: ve třídě MŠ (1.patro) – děti s rodiči si můžou prohlédnout prostory MŠ

S sebou:

 • Řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • Potvrzený formulář od lékaře ( toto potvrzení nemusí dokládat dítě s povinnou předškolní docházkou)
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce

Postup při přijímání dětí:

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání si buď vyzvednete osobně v MŠ Klopina (bude k dispozici od pondělí 11. 4. v době od 12.30 hod do 15.30 hod, nebo kdykoliv stáhnete z webu MŠ v sekci DOKUMENTY. Prosím vytisknout Žádost k předškolnímu vzdělávání OBOUSTRANNĚ. www.klopina.cz/ms)
 • U zápisu předložíte řádně vyplněnou, podepsanou žádost + lékařské potvrzení, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz
 • Vaši žádosti bude přiděleno registrační číslo
 • Přijímání proběhne dle stanovených kritérií

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2022/2023

1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v obci Klopina nebo spádové obci Veleboř, které dovrší 5 let k 31.8. 2022. (tyto děti jsou přijímány přednostně)

2. Děti s odkladem školní docházky, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v obci Klopina nebo spádové obci Veleboř. (tyto děti jsou přijímány přednostně)

3. Děti, které nejpozději k 31.8. 2022 dovrší věk 4 let a které mají trvalý pobyt v obci Klopina nebo spádové obci Veleboř.

4. Děti, které nejpozději k 31.8. 2022 dovrší věk 3 let a které mají trvalý pobyt v obci Klopina nebo spádové obci Veleboř.

5. Děti, které od 1.9. 2022 do 31.1. 2023 dovrší věk 3 let a které mají trvalý pobyt v obci Klopina nebo spádové obci Veleboř. ( Dítě, které nedovrší k 31.8. 2022 věku 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok § 34 odst.1 školského zákona. Dítě mladší 3 let je přijato, pokud tomu dovolí kapacita školy a dítě je pro nástup do MŠ zralé )

6. Děti, které nejpozději k 31.8. 2022 dovrší věk 3 let s trvalým pobytem v nespádových obcích, pokud tomu dovolí kapacita školy. (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším)

Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Proto dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem mateřské školy. Mělo by zvládnout základní společenské a osobní návyky – samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně se oblékat a obouvat, komunikovat s dospělou osobou, je schopné odloučení od rodičů)

Další informace:

 • V průběhu přijímacího řízení má jeho účastník (resp. zákonný zástupce) právo nahlédnout do spisu. Může tak učinit 9. 5. 2022 od 10.00 do 14.00 v ředitelně školy.
 • Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen ve středu 18. 5. 2022 na webových stránkách školy a na vstupních dveřích MŠ Klopina. Vyvěšením seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za doručená.
 • Rozhodnutí o nepřijetí i Rozhodnutí o přijetí (budou vám podány další informace o nástupu dětí do MŠ) si vyzvedne zákonný zástupce v ředitelně MŠ ve čtvrtek 19.5. 2022 od 9.30 do 15.30 hod.

 Kontakty:

 • V případě nejasností a dotazů mě neváhejte kontaktovat
 • E-mail: dana.drlikova @centrum.cz
 • Tel: 739 047 621 ( na tento mobil se dovoláte od po-pá v době od 6.30 – 15.45 hod)

V Klopině 8.4. 2022                                                           Dana Drlíková

                                                                                                                                       Ředitelka MŠ

Máte-li dotaz, napište nám

Máte-li jakýkoli dotaz či připomínku, neváhejte nás kontaktovat pomocí tohoto formuláře.
Nezapomeňte prosím uvést přesné kontaktní informace, děkujeme.

Ochrana proti Spamu

Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů.