Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Zápis do MŠ 2024-2025 | Mateřská škola Klopina
DISTANČNÍ VÝUKA

Zápis do MŠ 2024-2025

8. duben 2024

Zápis dětí do Mateřské školy Klopina pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí se uskuteční prezenčně, tj. za osobní účasti dětí a jejich rodičů/zákonných zástupců.

Místo zápisu:    Mateřská škola Klopina             

Termín zápisu: čtvrtek 2. května 2024     

Čas zápisu:     12.30 – 15.30 hod

Zákonný zástupce dítěte u zápisu předloží:                                                                                                                                            

  • vyplněnou ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • potvrzení od praktického dětského lékaře                                  
  • svůj občanský průkaz a rodný list dítěte                                                                                                   
  • cizinci svůj cestovní pas a doklad o přechodném pobytu dítěte, ze kterého vyplývá, zda je škola pro dítě spádovou                                                                                                                                                                                                                                                      

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole Klopina pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy Klopina stanovila následující kritéria, podle nichž bude

postupovat při rozhodování na základě ustanovení §34 a §165 odst. 2 písm. b) Zákona č.

561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu

vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu

vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

  1. děti, které nejpozději k 31. 8. 2024 dovrší věk 5 let, s místem trvalého pobytu v obci Klopina nebo spádové obci Veleboř jsou přijímány přednostně
      • pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné
      • povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením
  2. děti, které nejpozději k 31. 8. 2024 dovrší věk 4 let, a které mají trvalý pobyt v obci Klopina nebo spádové obci Veleboř
  3. děti, které nejpozději k 31. 8. 2024 dovrší věk 3 let, a které mají trvalý pobyt v obci Klopina nebo spádové obci Veleboř
  4.  které dovrší věk 3 let k 31.12. 2024, a které mají trvalý pobyt v obci Klopina nebo spádové obci Veleboř. (Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok § 34 odst. 1 školského zákona. Dítě mladší 3 let je přijato, pokud tomu dovolí kapacita školy a dítě je pro nástup do mateřské školy zralé).
  5. děti, které dovrší 3 let k 31.8. 2024 s trvalým pobytem v nespádových obcích pokud tomu dovolí kapacita školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte přede mladším)

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci ((kromě dětí jeden rok před zahájením školní docházky).

 

Žádost včetně tiskopisu pro dětského lékaře si můžete stáhnout z webových stránek školy, nebo osobně vyzvednout  od 9.4. 2024 v MŠ Klopina v době od 6.30 hod. do 15.45 hod.                  

Dana Drlíková, ředitelka MŠ Klopina

Máte-li dotaz, napište nám

Máte-li jakýkoli dotaz či připomínku, neváhejte nás kontaktovat pomocí tohoto formuláře.
Nezapomeňte prosím uvést přesné kontaktní informace, děkujeme.

Ochrana proti Spamu

Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů.